Skip to content

Arweiniad

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.Rhaid i bawb sy’n trafod sgil-gynhyrchion anifeiliaid gydymffurfio â Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid EC Rhif 1069/2009 a'r Rheoliad Gweithredu Cysylltiedig EC 142/2011.

Cliciwch ar y teitl i'r dde o'r eicon isod am fynediad i'r ddogfen. Bydd hwn yn agor y ddogfen ar eich sgrin.

Gallwch cysylltu a ni: materion-gwledig@cymru.gsi.gov.uk, os bydd problem.

Canllaw ynglyn â llacio rheolau i ffermwyr yn ystod cyfnod o eira a thywydd drwg eithriadol.

26/04/13
Dyma ganllaw i gefnogi'r rhai hynny sydd wedi eu heffeithio gan y cyfnod o dywydd drwg.
 

Cyfarwyddyd ar ddefnyddio biniau storio dros dro / biniau Dolav i gadw sgil-gynhyrchion anifeiliaid pan fydd nifer fawr o farwolaethau yn y sectorau defaid, dofednod a moch

19/04/13
Cyfarwyddyd ar ddefnyddio biniau Dolav i gadw sgil-gynhyrchion anifeiliaid pan fydd nifer fawr o farwolaethau yn y sectorau defaid, dofednod a moch.
 

Canllawiau rheoliadau newydd

04/01/12
Mae'r nodiadau canllaw hyn yn rhoi gwybod sut i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd a'n deddfwriaeth ddomestig, Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Rhif 2) (Cymru) 2011.