Skip to content

Cynlluniau Iechyd Anifeiliaid

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Casglu gwybodaeth yw’r allwedd i lwyddiant

Mae Llywodraeth Cymru ac Anifeiliaid Fferm Sicr Cymru wedi cydweithio’n agos i lunio’r fframwaith hwn fel rhan o Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid Prydain Fawr.

Cliciwch ar y teitl i'r dde o'r eicon isod am fynediad i’r ddogfen. Bydd hwn yn agor y ddogfen ar eich sgrin.

Gallwch cysylltu a ni: materion-gwledig@cymru.gsi.gov.uk, os bydd problem.