Skip to content

Rhaglen Dileu TB mewn Gwartheg

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Arbrofi am TB

Sefydlwyd y Rhaglen Dileu TB er mwyn cyflawni'n nod tymor hir o ddileu TB gwartheg yng Nghymru.

Rydym yn delio â TB gwartheg yn yr un ffordd ag unrhyw glefydau anifeiliaid eraill:

  • ei ganfod
  • delio â ffynhonnell yr haint
  • ei ddileu
  • ei atal rhag dychwelyd.

Gall TB gwartheg effeithio ar famaliaid o bob math. O ganlyniad, mae'n anodd iawn ei ddileu drwy ddelio â'r broblem o ledaenu'r clefyd ymysg gwartheg yn unig. Felly mae'r rhaglen i ddileu TB yn ceisio delio â phob ffynhonnell o haint TB:

  • gwartheg
  • anifeiliaid domestig heblaw gwartheg, fel lamas ac alpacas
  • bywyd gwyllt fel moch daear a cheirw.

Bydd y dulliau rheoli sydd gennym i fynd i'r afael â'r clefyd ymysg gwartheg yn parhau i fod yn sylfaen i'n rhaglen i ddileu TB. Drwy frechu moch daear, rydym hefyd wedi dechrau delio â'r haint ymysg y boblogaeth moch daear.

Camelidau a cheirw

Mae'n rhaglen i ddileu TB hefyd yn ceisio delio â TB ymysg anifeiliaid eraill fel camelidau a cheirw gwyllt. Rydym wedi cyflwyno pwerau cyfreithiol sy'n caniatáu i ni reoli TB ymysg camelidau yn yr un ffordd â gwartheg. Rydym hefyd yn monitro lefel TB gwartheg yn rheolaidd ymysg ceirw gwyllt wedi'u difa.

Bioddiogelwch

Mae bioddiogelwch yn golygu atal cyflwyno clefyd yn y lle cyntaf. Gall bioddiogelwch a hwsmonaeth o ansawdd da leihau'r perygl o haint gan wartheg a moch daear. Rhan allweddol o'r rhaglen i ddileu TB yw datblygu a hyrwyddo gwell arferion bioddiogelwch a hwsmonaeth.