Skip to content

Y Fframwaith Strategol ar gyfer dileu TB mewn gwartheg

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae'r Fframwaith Strategol ar gyfer dileu TB mewn gwartheg yn amlinellu amcanion heriol a blaengar y Llywodraeth hon am y bedair mlynedd nesaf er mwyn dileu TB mewn gwartheg.