Skip to content

Gwastraff ac ailgylchu

Dolenni perthnasol

Mae’r cyfnod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Mae crynodeb o’r ymatebion nawr ar gael.
Canlyniadau, polisïau a chamau gweithredu o ran gwastraff ar gyfer sefydliadau, cwmnïau ac unigolion yn y sectorau diwydiannol a masnachol.
Adroddiad sy’n rhoi gwybodaeth ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.
Adolygiad o ganfyddiadau siopwyr a’r defnydd o fagiau siopa untro, bagiau am oes a chynhwysyddion eraill.
biniau ailgylchu

Rydym yn gosod polisïau a nodau graddfa uchel i gynghorau a busnesau eu canlyn, er mwyn sicrhau bod Cymru’n lleihau’r gwastraff a gynhyrcha hyd faint cynaliadwy.

Cynhyrchir rhagor na 17 miliwn tunnell fetrig o wastraff yng Nghymru pob blwyddyn.

Pe bai pawb yn byw fel rydym ninnau yng Nghymru, byddai angen agos i dair planed er mwyn darparu’r adnoddau angenrheidiol. Nid yw hynny’n ddewis ar gyfer Cymru, bellach, felly rhaid inni leihau ein gwastraff ni.

Ceir ein polisïau a’n nodau gwastraff ar gyfer Cymru yn “Tuag at Ddyfodol Diwastraff” – prif ddogfen strategaeth gwastraff Cymru.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â mathau o wastraff, gwastraff cartrefi ac ailgylchu, gweler tudalen gwastraff eich cyngor lleol chi, neu ewch i: wefan Ymwybyddiaeth Gwastraff Cymru (dolen allanol).

Am wybodaeth am ddelio â gwastraff, a’i leihau i’r eithaf, gweler ein tudalen gwybodaeth gwastraff Busnes.