Skip to content

Ffigurau Ailgylchu Awdurdodau Lleol Cymru: adroddiad pen draw trywyddau

Dolenni perthnasol

Dyma brif strategaeth gwastraff Cymru.
Cesglir a gwaredir gwastraff dinesig gan Awdurdodau Lleol. Mae’n cynnwys casglu rheolaidd o gartrefi, casglu at ailgylchu, casglu pethau swmpus, gwastraff a dderbynnir i safleoedd mwynder dinesig.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r adroddiad hwn yn adolygiad o ben draw trywydd gwastraff a gasglwyd ar gyfer ei ailgylchu yn ôl adroddiadau awdurdodau lleol Cymru rhwng Hydref 2010 a Mawrth 2011.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod awdurdodau lleol yn rhoi gwybod am ben draw trywyddau deunyddiau a gasglwyd ar gyfer ailgylchu ym mhob un blwyddyn. Cesglir a chyflwynir yr wybodaeth hon gan ddefnyddio WasteDataFlow (WDF). Mae awdurdodau lleol yn cwblhau WDF bedair gwaith y flwyddyn. Yna adolygir yr wybodaeth gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Y deunyddiau a drafodir yn yr adroddiad hwn yw:
  • papur; 
  • carbord;
  • papur a charbord cymysg;
  • gwydr;
  • plastig; a
  • thuniau.