Skip to content

Astudiaeth Bagiau Untro

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Tystiolaeth i gefnogi ein cynigion i gyflwyno ffi ar fagiau siopa untro o blastig a phapur yng Nghymru.

Cwmni ynni ac amgylcheddol yw AEA Technology PLC sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori. Fe'u penodwyd ym mis Mawrth 2009 i gynnal astudiaeth i helpu i lywio ein cynigion ar godi tâl am fagiau siopa untro yng Nghymru. Cyflwynwyd casgliadau cychwynnol AEA ym mis Mai 2009. Cwblhawyd yr adroddiad yn derfynol yn ystod yr haf.

Roedd astudiaeth AEA wedi ymchwilio i'r canlynol a darparu tystiolaeth ohonynt:

  • y math o fag 
  • defnydd
  • effeithiau amgylcheddol y gwahanol fathau o fagiau sydd ar gael
  • effeithiau cyflwyno ffi ar fusnesau a defnyddwyr.

Roedd yr astudiaeth hefyd yn cynnwys adolygiad o'r camau a gymerir gan wledydd eraill i leihau'r defnydd o fagiau siopa untro. Ymhlith y camau hyn roedd:

  • gwaharddiad llwyr
  • cynlluniau gwirfoddol i leihau defnydd  
  • chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd drwy hyrwyddo bagiau oes.