Skip to content

Cyhoeddiadau

Rydym yn cyhoeddi nifer o gyhoeddiadau ynghylch dŵr gan ddefnyddio popeth o ddatganiadiau gweinidogol i adroddiadau.

Canllaw Tariffau Cymdeithasol

10/06/14
Rydym wedi cyhoeddi canllawiau i alluogi cwmnïau dŵr i lunio tariffau a fydd yn helpu’r bobl sy’n cael y trafferth mwyaf i dalu eu biliau.
 

Canllawiau Cymdeithasol ac Amgylcheddol i Ofwat

10/06/14
Rydym wedi cyhoeddi Canllawiau i'r Ofwat (Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) ynghylch y cyfraniad y gall ei wneud i'n polisïau cymdeithasol ac amgylcheddol.
 

Strategaeth ddŵr i Gymru

25/04/14
Rydym yn datblygu Strategaeth Ddŵr i Gymru i helpu i greu lleoedd cynaliadwy i bobl.
 

Datganiad Sefyllfa ar y Polisi Dŵr Strategol 2011

08/02/11
Mae’r Datganiad diwygiedig hwn yn cyflwyno’r diweddaraf ynghylch dŵr ers datganiad 2009. Mae’n adlewyrchu’r datblygiadau ac yn tynnu sylw at flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.