Skip to content

Cyhoeddiadau
Rydym yn cyhoeddi nifer o gyhoeddiadau ynghylch dŵr gan ddefnyddio popeth o ddatganiadiau gweinidogol i adroddiadau.

Strategaeth ddŵr i Gymru

08/04/14
Rydym yn datblygu Strategaeth Ddŵr i Gymru i helpu i greu lleoedd cynaliadwy i bobl.
 

Canllaw tariffau cymdeithasol

01/03/13
Rydym wedi cyhoeddi canllawiau i alluogi cwmnïau dŵr i lunio tariffau a fydd yn helpu’r bobl sy’n cael y trafferth mwyaf i dalu eu biliau.
 

Datganiad Sefyllfa ar y Polisi Dŵr Strategol 2011

08/02/11
Mae’r Datganiad diwygiedig hwn yn cyflwyno’r diweddaraf ynghylch dŵr ers datganiad 2009. Mae’n adlewyrchu’r datblygiadau ac yn tynnu sylw at flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.