Skip to content

Rheoli bywyd gwyllt

Cyngor ar reoli bywyd gwyllt a thrwyddedau adar a mamaliaid

Rheoli tyrchod daear

Mae’r twrch daear neu'r wahadden (talpa europaea) yn anifail cyffredin ym Mhrydain. Er nad ydyn nhw’n cael eu gweld yn aml iawn, mae’r niwed maen nhw’n ei achosi wrth iddynt greu eu twnelau yn amlwg iawn. Mae’r tir gwadd a’r twnelau'n niwsans mewn gerddi ond mewn ardaloedd amaethyddol fe allant arwain at :

  • silwair o ansawdd gwael os yw’r pridd yn cymysgu â’r borfa
  • niwed i beriannau lladd gwair
  • amharu ar wreiddiau ac effeithio ar dwf planhigion 

Dim ond os yw’r tir gwadd a’r twnelau'n achosi niwed mawr y dylech fynd ati i reoli gwahaddod.  Mae dwy ffordd o’u rheoli – eu trapio a gwenwyno gyda alwminiwm ffosffid.

Os oes gennych ymholiadau am foch daear neu anifeiliaid gwyllt eraill, cysylltwch â

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR
Ffon 0300 062 2297/2290/2241

I ddweud wrthym am achos o wenwyno anghyfreithlon, ffoniwch RHADFFÔN 0800 321600

Gwahaddod – Nodyn Cyngor Technegol

29/11/10
Mae dwy ffordd o’u rheoli – eu trapio a gwenwyno gyda alwminiwm ffosffid