Skip to content

Chwyn Niweidiol

Dolenni perthnasol

Mae’r Cod hwn yn darparu canllawiau ynghylch pa gamau y dylid eu cymryd a phryd y dylid eu cymryd er mwyn rheoli ymlediad llysiau’r gingroen.
Gwybodaeth am ddulliau o’i reoli a’i ddileu.
Sut i gysylltu a'ch swyddfa lleol.
blodau llysiau'r gingroen

Y sawl sydd â meddiant ar y tir lle mae'r chwyn yn tyfu sy'n gyfrifolam reoli'r chwyn hwnnw. Mae'n bwysig iawn bod yn effro i unrhyw broblemau gyda'r chwyn ac ymateb yn gyflym iddynt.

Mae Deddf Chwyn 1959 (dolen allanol - Saesneg yn unig) yn ymdrin â phum math o chwyn peryglus:

  • llysiau'r gingroen 
  • tafol crych 
  • dail tafol 
  • marchysgall 
  • ysgall y maes.

Cewch fwy o wybodaeth am chwyn niweidiol yn y daflen Rheoli Chwyn Niweidiol oddi wrth y Gangen Biotechnoleg ac Iechyd Planhigion. Ffôn 0300 062 2306 neu drwy ebostio PlantHealthandBiotech@Wales.gsi.gov.uk os gwelwch yn dda.

Os oes gennych gwynion penodol am lysiau'r gingroen, cysylltwch â Swyddfeydd Rhanbarthol Llywodraeth Cymru - gwelwch map am manylion o'ch swyddfa lleol.

Gwefannau defnyddiol allanol eraill (yn Saesneg yn unig)

Cymdeithas Ceffylau Prydain

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)