Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

logo Taliadau Gwledig Cymru ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth am fanteision RPW Ar-lein, darllenwch 'Pam defnyddio RPW Ar-lein' ar y ddewislen ar yr ochr chwith.

Y diweddaraf  

  • Bydd ffurflen y Gronfa Genedlaethol (gan gynnwys y Prawf Cynhyrchu) ar gael o 14 Tachwedd.  Mae 'Sut i lenwi eich ceisiadau ar-lein' ar y ddewislen ar yr ochr chwith yn cynnwys cyfarwyddiadau gam wrth gam ar sut i lenwi'ch ffurflen ar-lein.  Fe welwch lawlyfr y Gronfa Genedlaethol, gan gynnwys manylion pwy sy'n gymwys, yn yr adran Canllawiau Cynllun ar y ddewislen ar y chwith.
  • O ganlyniad gweithgareddau cynnal a chadw na ragwelwyd, gall mynediad at y system RPW Ar-lein fod yn ysbeidiol o 7pm Dydd Gwener 21 Tachwedd - i yn hwyr nos Sul 23 Tachwedd. Ein ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi i chi.
  • Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar Borth y Llywodraeth mi fydd rhywfaint o aflonyddu ar y System RPW Ar-lein rhwng yr oriau 21:00 Tachwedd 24 2014 a 03:00 Tachwedd 25 2014.
  • Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar Borth y Llywodraeth bydd rhywfaint o aflonyddu ar y System RPW Ar-lein rhwng yr oriau 10:00 - 17:00 Dydd Sul 30 Tachwedd 2014.

Gwyliwch allan am e-byst ffug sy'n honni eu bod gan Wasanaeth Porth y Llywodraeth. Teitl yr e-bost fydd 'Could not process Online Submission (Ni allwn brosesu'r Cais Ar-lein)'. Bydd atodiad gyda'r e-bost - peidiwch a'i agor gan fod firws ynddo. Peidiwch ag agor yr e-bost nag ymateb iddo - dilëwch ef ar unwaith.

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf.  Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.