Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein

Gallwch ddefnyddio RPW Ar-lein i ymgeisio am daliadau o dan Gynllun Taliad Sengl Llywodraeth Cymru.

Cofrestru ar gyfer RPW Ar-lein

Defnyddio RPW Ar-lein (cyswllt allanol)

Mae'n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaeth i defnyddio RPW Ar-lein. Dylech fod wedi cael Cod Defnyddio Gwasanaeth yn y post ddiwedd mis Chwefror 2014.  Os nad ydych wedi cael Cod, ffoniwch ein Desg Gymorth ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa). Wedyn, mae’n rhaid i chi gael ID Porth y Llywodraeth a Cyfrinair i ddefnyddio RPW Ar-lein.

Eich Ffurflen ar gyfer y Cais Sengl

Mae eich Ffurflen ar gyfer y Cais Sengl ar gael nawr. Bydd angen i chi ddefnyddio un o'r porwyr canlynol i lenwi'ch ffurflen. Pa borwr bynnag rydych yn ei ddefnyddio, gofalwch ei fod wedi’i ragosod fel eich porwr chi.  Bydd y bennod am ragosod porwyr yn eich helpu yn hyn o beth.

Internet Explorer 9 neu uwch.  Dyma’r opsiwn sy’n well gennym.  Gallwch ei ddiweddaru am ddim – Lawrlwythwch fersiwn ddiweddaraf Internet Explorer (cyswllt allanol).

Google Chrome neu Mozilla Firefox.  Os ydych chi am ddefnyddio’r porwyr hyn, rhaid i chi ddiffodd y darllenydd PDF sydd yn eich peiriant.  Darllenwch ein cyfarwyddiadau i weld sut mae gwneud hyn  - Defnyddio porwyr Chrome neu Firefox.

Bydd angen y darllenydd PDF canlynol arnoch hefyd: 

Darllenydd Adobe 10 neu uwch.  Gallwch ddiweddaru’ch Adobe am ddim – Lawrlwythwch fersiwn ddiweddaraf Adobe Reader.(cyswllt allanol).

Pwysig: Nid ydym yn gallu cynnal system Mac OS na phorwyr eraill ar hyn o bryd. Chewch chi ddim defnyddio darllenwyr PDF eraill na dyfeisiau symudol fel iPAd, ffonau clyfar na thabled i lenwi’ch SAF Ar-lein.

Gwybodaeth am y Gwasanaeth a Diogelwch

Dylai cwsmeriaid fod ar eu gwyliadwriaeth rhag ffug negeseuon e-bost sy’n honni eu bod yn dod o wasanaeth Porth y Llywodraeth.  Teitl y negeseuon yw ‘Could not process Online Submission’.  Mae’r e-bost yn cynnwys atodiad na ddylid ei agor gan fod firws ynddo.  Peidiwch ag agor yr e-bost hwn nac ymateb iddo, yn hytrach dylech ei ddileu ar unwaith.