Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

 Beth alla i wneud gyda RPW Ar-lein?

  • Gwneud cais am daliad. O 2015 bydd Cynllun y Taliad Sengl yn dod i ben ac yn ei le daw’r Cynllun y Taliadau Sylfaenol. Mater rhwydd a chyflym yw gwneud cais i Gynllun y Taliad Sylfaenol, hynny am fod eich manylion ar y system eisoes ac oherwydd y cwymplenni. Nid oes angen disgwyl am y post na mynd i’ch swyddfa leol.
  • Ymgeisio i ymuno â Glastir. Ym mis Hydref 2014, bydd Glastir Organig ar-lein. Hefyd, byddwch yn gallu mynegi diddordeb yn Glastir – Rheoli Coetir a Glastir Uwch.
  • Olrhain eich ceisiadau a’ch taliadau ar gyfer 2014, ceisiadau am y Taliad Sengl er enghraifft.
  • Cofrestru ar gyfer derbyn e-byst neu hysbysiadau neges testun, fel y gallwch ddarllen gohebiaeth a dogfennau pwysig ar-lein cyn gynted a’i fod yn ymddangos.
  • Defnyddiwch y mapiau rhyngweithiol i weld arwynebeddau caeau a nodweddion parhaol.
  • Defnyddiwch ein gwasanaeth negeseuon ar-lein i gysylltu â ni (gallwch atodi’r dogfennau ategol).
  • Diweddaru manylion cwsmeriaid.
  • Cael at gofnodion cwsmer hanesyddol a gwybodaeth am daliadau.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys fideos, ar gael trwy glicio ar y penawdau sydd ar ochr chwith y dudalen. Fel arall, mae croeso ichi’n ffonio neu dewch i’n gweld yn y Sioe Frenhinol.

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf.  Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.

Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth a Diweddariadau Diogelwch

  • Bydd ymarfer uwchraddio rheolaidd ar y system rhwng 18:00 dydd Iau 25 Medi a nos Sul 29 Medi. Ni fydd RPW ar-lein ar gael am y cyfnod hwn.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi.

Rhybudd Diogelwch

Gwyliwch allan am e-byst ffug sy’n honni eu bod gan Wasanaeth Porth y Llywodraeth. Teitl yr e-bost fydd ‘Could not process Online Submission (Ni allwn brosesu’r Cais Ar-lein)’. Bydd atodiad gyda’r e-bost – peidiwch a’i agor gan fod firws ynddo. Peidiwch ag agor yr e-bost nag ymateb iddo – dilëwch ef ar unwaith.