Skip to content

Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein

Dolenni perthnasol

Canllawiau i ffermwyr a chynhyrchwyr sy'n bwriadu cyflwyno cais i ymuno â Glastir.
Mae Llyfryn Rheolau Glastir Uwch yn rhestru’r amodau a’r gofynion ar gyfer ymuno â chontract Glastir Uwch.

Gallwch ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein i ymgeisio ac i reoli’ch taliadau ar gyfer cynlluniau Taliad Sylfaenol a Glastir Llywodraeth Cymru.

 Beth alla i wneud gyda RPW Ar-lein

Yn RPW ar-lein, gallwch:

  • gwneud cais am cynlluniau - Mae'r ffurflen gais ar gyfer Glastir Organig a'r ffurflen Mynegi Diddordeb ar gyfer Glastir Uwch ar gael ar Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein o'r 1 Hydref 2014 tan 29 Hydref 2014. Dilynwch 'Sut i gwblhau ceisiadau ar-lein' ar yr opsiynau ar yr ochr chwith i gael cyfarwyddiadau cam wrth gam. Cofiwch hefyd i ddarllen y Llyfryn Rheolau.  
  • gwneud cais am daliad. O 2015 bydd Cynllun y Taliad Sengl yn dod i ben ac yn ei le daw’r Cynllun y Taliadau Sylfaenol. Mater rhwydd a chyflym yw gwneud cais i Gynllun y Taliad Sylfaenol, hynny am fod eich manylion ar y system eisoes ac oherwydd y cwymplenni. Nid oes angen disgwyl am y post na mynd i’ch swyddfa leol.
  • olrhain eich ceisiadau a’ch taliadau ar gyfer 2014, ceisiadau am y Taliad Sengl er enghraifft
  • cofrestru ar gyfer derbyn e-byst neu hysbysiadau neges testun, fel y gallwch ddarllen gohebiaeth a dogfennau pwysig ar-lein cyn gynted a’i fod yn ymddangos
  • defnyddiwch y mapiau rhyngweithiol i weld arwynebeddau caeau a nodweddion parhaol
  • defnyddiwch ein gwasanaeth negeseuon ar-lein i gysylltu â ni (gallwch atodi’r dogfennau ategol)
  • diweddaru manylion cwsmeriaid
  • cael at gofnodion cwsmer hanesyddol a gwybodaeth am daliadau.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys fideos, ar gael trwy glicio ar y penawdau sydd ar ochr chwith y dudalen. Fel arall, mae croeso ichi’n ffonio neu dewch i’n gweld yn y Sioe Frenhinol.

Mewngofnodi i RPW Ar-lein

Mynd at RPW Ar-lein (dolen allanol)

Mae’n rhaid i chi gael Cod Defnyddio Gwasanaethau (SAC) i ddefnyddio RPW Ar-lein am y tro cyntaf.  Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 0300 062 5004 (yn ystod oriau swyddfa) i ofyn am SAC oni bai bod gennych chi un eisoes. Yna, bydd angen ID a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi.

Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth a Diweddariadau Diogelwch

Mae'r system yn rhedeg fel arfer ar hyn o bryd.

Rhybudd Diogelwch

Gwyliwch allan am e-byst ffug sy’n honni eu bod gan Wasanaeth Porth y Llywodraeth. Teitl yr e-bost fydd ‘Could not process Online Submission (Ni allwn brosesu’r Cais Ar-lein)’. Bydd atodiad gyda’r e-bost – peidiwch a’i agor gan fod firws ynddo. Peidiwch ag agor yr e-bost nag ymateb iddo – dilëwch ef ar unwaith.