Skip to content

Cofrestru

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Er mwyn manteisio ar ystod lawn gwasanaethau Cyswllt Ffermio, rhaid i chi gofrestru gyda ni. Ffoniwch ein Canolfan Wasanaethau ar 08456 000 813 i holi a ydych chi wedi cofrestru.

Os na, bydd modd i chi gofrestru dros y ffôn neu mewn unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad lle y bydd Cyswllt Ffermio yn bresennol.  Yn ogystal, bydd modd i chi gofrestru gydag un o'n staff neu'n mentoriaid / cynghorwyr cymeradwy.

Mae'n staff rhanbarthol ar gael er mwyn:

  • eich cynghori am eich hawl i fanteisio ar gymorth neu hyfforddiant cymorthdaledig
  • trafod eich gofynion a'ch helpu i fanteisio ar wasanaethau wedi'u teilwra i'ch anghenion chi a'ch busnes
  • trafod unrhyw gyfleoedd hyfforddiant a datblygu yr hoffech eu hystyried efallai, a chynnig asesiad sgiliau dewisol i chi
  • eich helpu i ddewis y gwasanaeth(au), y mentoriaid, y cynghorwyr a/neu'r darparwyr hyfforddiant mwyaf priodol o'n rhestrau cymeradwy
  • eich cynorthwyo i lenwi'ch ffurflen(ni) cais am wasanaethau cymorthdaledig er mwyn osgoi unrhyw oedi wrth gymeradwyo'ch cais.  

Rhaid i'ch cais gael ei gymeradwyo cyn i chi gael cymorth neu hyfforddiant.

  • eich helpu i lenwi'ch ffurflen(ni) cais,
  • a sicrhau eich bod yn darparu tystiolaeth ategol sy'n dangos eich bod wedi talu eich mentor, eich cynghorydd neu'ch darparwr hyfforddiant, er mwyn cyflwyno'ch cais i Gyswllt Ffermio yn llwyddiannus ac osgoi unrhyw oedi gyda'r taliadau.