Skip to content

Pysgodfeydd

Dolenni perthnasol

Mae’r Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd yn lansio ymgynghoriad pellach ynghylch y bwriad i ddileu Hawliau Mynediad Hanesyddol.
Mae’r ymgynghoriad yn gosod yr awgrymiadau ar gyfer Cyfnod 1 o’r arolygiad o’r oll ddeddfwriaeth berthnasol sydd yn gymwys i gramenogion.
Wybodaeth ar gyfer weithredu a gorfodi'r polisi ar iechyd pysgod yng Nghymru
Gwybodaeth ar gyfer polisi morol.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Pysgotwr

Ar y cyd â sefydliadau eraill y Llywodraeth, yn gweithio i ddiogelu, cynorthwyo, annog pysgota masnachol a hamdden yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am sicrhau:

  • bod iechyd a lles pysgod yn cael eu monitro
  • bod ddeddfwriaeth ar gyfer pysgodfeydd y môr a physgodfeydd mewndirol yn cael ei rhoi ar waith yn gywir yng Nghymru
  • bod buddiannau diwydiant pysgota Cymru yn cael eu diogelu a'u hyrwyddo.

Newyddion diweddaraf 

Cyhoedddi cymorth ariannol i bysgotwyr
Ar ôl stormydd  mawr y gaeaf, mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd wedi sefydlu cynllun cymorth i bysgotwyr crancod a chimychiaid brynu cewyll newydd.