Skip to content

Cysylltwch â ni ac adborth

Os oes unrhyw wybodaeth yn ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol nad ydych wedi llwyddo i gael gafael arni ar y wefan hon, rhowch wybod i ni a byddwn yn fwy na pharod i'ch helpu.

Yr Is-adran Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: EDIDMailbox@wales.gsi.gov.uk