Skip to content

Newid arfaethedig ynghylch bagiau siopa untro

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diben y polisi yw ceisio annog mwy o siopwyr i ailddefnyddio bagiau trwy godi tâl am fagiau siopa untro ar ffurf rheoliadau sydd â'u nod ar leihau nifer y bagiau siopa untro a ddefnyddir.
Os llwyddir i newid ymddygiad y cyhoedd, byddai'n helpu tuag at fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd trwy gynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol a gwella ansawdd yr amgylchedd lleol trwy leihau'r sbwriel y mae bagiau siopa untro yn gallu ei greu.