Skip to content

Newid arfaethedig ynghylch bagiau siopa untro

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Diben y polisi yw ceisio annog mwy o siopwyr i ailddefnyddio bagiau trwy godi tâl am fagiau siopa untro ar ffurf rheoliadau sydd â'u nod ar leihau nifer y bagiau siopa untro a ddefnyddir.
Os llwyddir i newid ymddygiad y cyhoedd, byddai'n helpu tuag at fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd trwy gynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol a gwella ansawdd yr amgylchedd lleol trwy leihau'r sbwriel y mae bagiau siopa untro yn gallu ei greu.