Skip to content

Addasiadau Rhesymol i Gymwysterau Cyffredinol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod pob dysgwr, gan gynnwys y rheini ag anableddau, yn gallu manteisio ar gyfleoedd i ennill cymwysterau cyffredinol, er enghraifft TGAU a Safon Uwch.

Mae hyn yn gydnaws â’r gofynion sydd yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a77(1) o ran sicrhau cyfle cyfartal i bawb. Mae’n cynigion yn nodi ym mha feysydd yr ydym am lunio manylebau (rheolau). Maent hefyd yn dynodi’r manylebau drafft yr ydym yn ymgynghori yn eu cylch.