Skip to content

Iechyd a Lles Rhywiol i Gymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Nod y polisi hwn yw gwella iechyd a lles rhywiol y boblogaeth; lleihau anghydraddoldeb o ran iechyd rhywiol a datblygu cymdeithas sy'n cefnogi trafodaeth agored am berthynas, rhyw a rhywioldeb.

Nod arall y cynllun yw lleihau nifer yr achosion o feichiogrwydd anfwriadol, yn enwedig ymhlith merched yn eu harddegau, lleihau cyfraddau HIV a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a chreu diwylliant sy'n cefnogi trafodaeth agored a chyfrifol am iechyd rhywiol.