Skip to content

Adolygiad o Effeithiolrwydd y Llywodraethu a’r Rheoli Ariannol yng Nghymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (AWEMA)

Dolenni perthnasol

Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Heddiw (dydd Iau, 9 Chwefror 2012), gosododd Llywodraeth Cymru gopi yn y Cynulliad Cenedlaethol o adroddiad yr ymchwiliad gan Archwilwyr Mewnol Llywodraeth Cymru i’r modd y rhoddwyd cyllid cyhoeddus i Gymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (AWEMA).
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig ar y mater. Mae i’w weld trwy ddefnyddio’r ddolen ar ochr dde’r dudalen hon.