Skip to content

Gweithio dros gydraddoldeb yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyma Gynllun Cydraddoldeb Sengl a chynlluniau gweithredu cyntaf Llywodraeth Cymru.
Mae’r Cynllun hwn yn adeiladu ar yr ymgynghori a fu ar fframwaith a blaenoriaethau ar gyfer Cynllun Cydraddoldeb Sengl yn ystod mis Mawrth - Mehefin 2008 a’n hymgynghoriad ar y Cynllun drafft a’r cynlluniau gweithredu yn ystod mis Hydref 2008 - Ionawr 2009.