Skip to content

Ffydd

Mae hybu perthynas dda rhwng pob grŵp ffydd yng Nghymru yn rhan bwysig o’n hagenda.

Mae gan Gymru hanes clodwiw fel cymdeithas amlffydd ac amlddiwylliannol oddefgar lle mae pobl o amryw ddiwylliannau a chrefydd wedi bod yn byw ochr yn ochr â’i gilydd ers cenedlaethau.

Rydym yn gweithio’n galed i hyrwyddo dealltwriaeth ymysg yr holl gymunedau ffydd yng Nghymru. Er mwyn ein helpu i wneud hyn rydym wedi sefydlu Fforwm Cymunedau Ffydd sy’n rhoi cyfrwng i gymunedau crefyddol allu mynegi eu safbwyntiau a’u barn.

Cysylltiadau defnyddiol

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (cysylltiad allanol)

Hafan Crefydd a Moeseg y BBC (cysylltiad allanol)

Deddf Casineb Hiliol a Chrefyddol 2006 (pdf) (cysylltiad allanol)