Skip to content

Rhyw

Nod Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru drwy ddatblygu strategaethau a pholisïau sy'n effeithiol ac sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Mwy na 30 mlynedd ers cyflwyno’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw, mae gwahaniaethu yn erbyn dynion a menywod yn parhau i ddigwydd ar sail eu rhyw. Hoffai Llywodraeth Cymru gael ei chydnabod am ddarparu gwasanaeth rhagorol i fenywod a dynion yng Nghymru drwy ddatblygu strategaethau a pholisïau sy'n effeithiol ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau.

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (cysylltiad allanol)