Skip to content

Iaith

Dolenni perthnasol

Sut yr ydym yn gweithio er mwyn sicrhau Cymru ddwyieithog.

Ceir ar y dudalen hon gysylltiadau i wybodaeth bellach am y gwaith sy’n mynd rhagddo i hyrwyddo cydraddoldeb iaith.

Y Gymraeg

Mae statws gyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg yng Nghymru. Mae Llywodraeth y Cynulliad eisiau gweld y Gymraeg yn ffynnu. Mae iaith yn rhan o hunaniaeth cenedl. Bwriad Llywodraeth Cymru yw bod Cymru yn cael ei hystyried yn genedl ddwyieithog yng ngwir ystyr y gair.

Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Ym mis Ionawr 2004, dywedasom ein bod yn cydnabod BSL fel iaith o’r iawn ryw ac, yn dilyn hynny, sefydlwyd Grwp Gorchwyl a Gorffen i ymchwilio I wasanaethau cyfieithu BSL/Iaith Lafar yng Nghymru. Ers cyhoeddi adroddiad y Grwp ym mis Rhagfyr 2004, rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol tuag at roi ei argymhellion ar waith.

Mae BSL yn iaith weledol a gofodol ac mae ganddi ei gramadeg, ei chystrawen, ei hidiomau a’i hamrywiadau rhanbarthol ei hun. BSL yw iaith gyntaf neu iaith ddewisol tua 3,000 o bobl yng Nghymru.