Skip to content

Hil

Dolenni perthnasol

Rydym am sicrhau bod ein dull ni o lywodraethu’n cael yr effaith orau o ran gwneud ein cymdeithas yn decach ac yn fwy cynhwysol.

Dylai pawb allu byw eu bywydau yn rhydd rhag erledigaeth a rhagfarn waeth beth fo’u hil neu’u hethnigrwydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu newid cadarnhaol tymor hir er mwyn cael gwared ar ragfarn hiliol anghyfreithlon, hybu cydraddoldeb hiliol ac annog cysylltiadau da. Wrth wneud hyn mae’n ceisio dangos esiampl i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru.