Skip to content

Cyfeiriadedd rhywiol

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl lesbaidd, hoyw a deurywiol yn cael eu trin yn gyfartal yng Nghymru.

Pan fyddwch yn defnyddio gwasanaethau lleol, er enghraifft gofal iechyd neu addysg, y peth olaf dylech fod yn pryderu yn ei gylch yw a fyddwch yn cael eich trin yn wahanol neu gystal ag eraill oherwydd eich cyfeiriadedd rhywiol. Mae Llywodraeth Cymru yn credu na ddylid rhwystro unrhyw un rhag cael cyfleoedd oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl lesbaidd, hoyw a deurywiol yn cael eu trin yn gyfartal yng Nghymru.

Mae’r Cynulliad yn rhoi arian i Stonewall Cymru (cysylltiad allanol), y corff cynghori ar anghenion Pobl Lesbaidd, Hoyw a Deurywiol yng Nghymru. Y mae hefyd wedi rhoi cymorth ariannol i Mardi Gras Caerdydd (cysylltiad) ers 2002 ac Ymddiriedolaeth Terrence Higgins (cysylltiad allanol).

Mae gwybodaeth a chymorth ar gael i bobl sy’n ystyried eu hunain yn Drawsrywiol ar gael yn yr adran rhywedd.

Rheoliadau Cyfeiriadedd Rhywiol (Nwyddau a Gwasanaethau)

Daeth y Rheoliadau Cyfeiriadedd Rhywiol (Nwyddau a Gwasanaethau) (cysylltiad allanol) i rym ar 30 Ebrill 2007.  Penderfynwyd arnynt gan lywodraeth ganolog y DU a byddant yn gymwys i Gymru, Lloegr a’r Alban.

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu dull Llywodraeth y DU o weithredu.

DS: Daeth deddfwriaeth debyg ar nwyddau a gwasanaethau mewn perthynas â chrefydd neu gred i rym ar 30 Ebrill 2007.

Cysylltiadau defnyddiol

Stonewall Cymru (cysylltiad allanol) 

Mardi Gras Hoywon a Lesbiaid Cymru yng Nghaerdydd (cysylltiad allanol)

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins (cysylltiad allanol)