Skip to content

Trawsrywiol

Mae cymorth a chyngor ar gael i’r bobl hynny sy’n ystyried eu hunain yn drawsrywiol yn y DU gan amrywiaeth o asiantaethau cymdeithasol ac iechyd, eglwysi, a grwpiau cymorth/ymgyrchoedd trawsrywiol.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau na wahaniaethir yn erbyn unrhyw un oherwydd eu hunaniaeth o ran rhywedd.

Mae dolenni yn yr adran hon i sefydliadau sy'n cynnig gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth.

Press for Change (Saesneg yn unig)

Gender Trust (Saesneg yn unig)

Gender Recognition Panel (Saesneg yn unig)

a:gender (Saesneg yn unig)

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Cydnabod Rhyw 2004

Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975

Rheoliadau Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw (Newid rhyw) 1999

Ble alla i ddod o hyd i fwy o wybodaeth?

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r  EDIDMailbox@wales.gsi.gov.uk.