Skip to content

Cefnogi dewisiadau bwyd a diod iach ar gyfer staff ac ymwelwyr mewn ysbytai

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Cyfarwyddyd ar gyfer staff a gwifoddolwyr sydd yn gweithio mewn caffis, bwytai a mannau gwerthu sydd yn darparu bwyd a diod i staff ac ymwelwyr mewn ysbytai.
Mae'n cynnig cyngor ymarferol ar brynnu, coginio, gweini a hyrwyddo bwyd a diod iachach.