Skip to content

Y Safon - rhifyn 20

Dolenni perthnasol

Y Safon Iechyd Gorfforaethol yw'r nod ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle yng Nghymru.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Dewch i wybod beth sydd yn rhifyn gwanwyn 2010.

Mae busnesau bach yng Nghymru bellach yn cael mynediad am ddim at gyngor ynglŷn ag iechyd galwedigaethol gan linell gymorth newydd.

Hefyd yn y rhifyn hwn:

  • y busnesau a’r sefydliadau diweddaraf i ennill Gwobr Iechyd y Gweithle Bach a’r Safon Iechyd Gorfforaethol;
  • cydgysylltydd iechyd, gwaith a lles i gymru;
  • astudiaeth achos iechyd a lles yn y gweithle ar fysiau Arriva Cymru;
  • y datganiad newydd o ffitrwydd i waith.