Skip to content

Dangosyddion ar gyfer Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion y meini prawf ar gyfer ysgolion sy’n cael eu hasesu ar gyfer y wobr ansawdd genedlaethol fel rhan o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Mae angen i ysgolion ddangos eu bod yn gwbl ymroddedig i ddull sy'n datblygu'r ysgol gyfan fel gweithle sy'n hybu iechyd.

Mae’r wobr yn cydnabod bod yr ysgol yn ‘meddwl am iechyd’, yn gweithredu’n barhaus ac yn ymgorffori syniadau newydd yn rhan naturiol o’i gwaith bob dydd.