Skip to content

Y DU

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dangos ymrwymiad i wneud gwahaniaeth i iechyd a lles pobl o oedran gweithio yn y DU.

'Strategaeth ar gyfer iechyd a diogelwch yn y gweithle ym mhrydain fawr hyd at 2010 a thu hwnt'

Mae'r strategaeth hon yn nodi i 40 miliwn o ddiwrnodau gwaith gael eu colli oherwydd anafiadau a salwch galwedigaethol yn 2001-02: roedd 33 miliwn o'r rhain yn sgil salwch. Trwy roi'r strategaeth ar waith, gallai danio brwdfrydedd o'r newydd ym mhrydain i wella iechyd a diogelwch yn y gweithle ar gyfer y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ewch i: Strategaeth ar gyfer iechyd a diogelwch yn y gweithle ym Mhrydain Fawr hyd at 2010 a thu hwnt (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Iechyd, gwaith a lles - mae caring for Our Future

Iechyd, gwaith a lles - mae caring for our future yn dangos ein bod wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth go iawn i iechyd a lles pobl o oedran gweithio. Mae hefyd yn rhan allweddol o'r agendâu diwygio lles, diwygio'r sector cyhoeddus ac iechyd cyhoeddus.  

Strategaeth sy'n rhoi pwyslais ar waith - a'r ffaith ei fod yn gallu helpu:

  • i wella'ch iechyd chi;
  • i leihau anghydraddoldebau iechyd; a
  • i gynnig cyfleoedd gwell.

Mae'r strategaeth hon yn cyfeirio at y Safon Iechyd Gorfforaethol fel enghraifft o arfer dda sydd o gymorth i sicrhau gwelliannau go iawn a chynaliadwy.