Skip to content

Gweithio i sicrhau dyfodol iachach

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi ei hymateb i adolygiad y Fonesig Carol Black o iechyd y boblogaeth oedran gweithio ym Mhrydain, ‘Gweithio i sicrhau dyfodol iachach’.

Mae'n dadansoddi statws iechyd cyfredol poblogaeth oedran gweithio Prydain ac mae'n rhoi argymhellion i ni eu hystyried wrth ddatblygu ein dull o wella iechyd a gwaith yng Nghymru.  Mae'n croesawu'r argymhellion ar godi ymwybyddiaeth o fanteision iechyd gweithio ac ymgysylltu mwy â gweithwyr iechyd proffesiynol, a meddygon teulu yn arbennig, â'r agenda hon.

Mae'r ymateb hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn amlinellu gwaith sy'n cael ei wneud eisoes a gwaith newydd yng Nghymru sy'n mynd i'r afael â'r argymhellion a nodir yn adolygiad Carol Black.