Skip to content

Ysmygu

Dolenni perthnasol

Mae gwaharddiad Llywodraeth wedi’i gymeradwyo a bydd yn dod i rym ar 3 Rhagfyr 2012.
Sigaret mewn blwch llwch

Ysmygu yw achos ataliadwy mwyaf gwaeledd, anabledd a marwolaeth yng Nghymru

Mae’n achosi dros 5,600 o farwolaethau bob blwyddyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn mesurau i atal plant rhag dechrau smygu a hefyd rydym yn helpu smygwyr sydd am roi’r gorau iddo.

Gwahardd gwerthu tybaco o beiriannau yng Nghymru

Dim ond un y cant o’r tybaco a werthir yn y DU sy’n cael ei werthu o beiriannau. Serch hynny, mae nifer mawr o bobl ifanc dan 18 oed yn prynu eu sigaréts o’r peiriannau hyn. Mae 10% o smygwyr rheolaidd 11 – 15 oed yn dweud mai peiriannau gwerthu sigaréts yw eu prif ffynhonnell o dybaco.

Bydd Llywodraeth Cymru yn gwahardd gwerthu tybaco o beiriannau o 1 Chwefror 2012.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi nifer o wasanaethau sy’n helpu pobl i roi’r gorau i smygu, fel  Dim Smygu Cymru  (dolen allanol)