Skip to content

Ysmygu

Dolenni perthnasol

Ymgynghoriad ymhob ran o'r Deyrnas Unedig yw hwn sy'n ceisio barn am y rheoliadau drafft arfaethedig ar becynnu safonol ar gyfer cynnyrch tybaco.

Smygu yw achos pennaf afiechydon difrifol a marwolaethau cynnar y gellid eu hosgoi yng Nghymru.

Mae'n gyfrifol am ryw 5,500 o farwolaethau bob blwyddyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau cadarn i leihau smygu ac i atal pobl ifanc rhag dechrau smygu yn y lle cyntaf er mwyn gwella canlyniadau iechyd ar gyfer ein cymunedau.

Stoptober

Drwy gydol mis Medi a mis Hydref bydd Dim Smygu Cymru'n  cynnig cymorth ar gyfer her 28 diwrnod 'Stoptober' i roi'r gorau i smygu, sydd yn ôl eto eleni. Mae Stoptober wedi'i seilio ar ymchwil sy'n dangos os gallwch chi roi'r gorau i smygu am 28 diwrnod, byddwch chi bum gwaith yn fwy tebygol o roi'r gorau iddi'n barhaol.