Skip to content

Fforwm Partneriaeth Cymru

Mae'r grŵp hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu, cefnogi a chyflawni polisïau'r gweithlu.

Mae'n cynnwys:

  • cynrychiolwyr o'r 14 undeb llafur cydnabyddedig ym maes gofal iechyd ar gyfer GIG Cymru;
  • cynrychiolwyr o uwch-reolwyr GIG Cymru;
  • cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru.

Mae Fforwm Partneriaeth Cymru'n cynnig arweiniad ar weithio mewn partneriaeth ac mewn modd strategol rhwng cynrychiolwyr o gyflogwyr a gweithwyr.

Mae hefyd yn ymwneud â phob agwedd ar weithredu strategol, gan gynnwys:

  • cynllunio;
  • addysg;
  • recriwtio;
  • cadw staff;
  • datblygu; a
  • chefnogi staff GIG Cymru