Skip to content

Llythyrau gan Weinidog

Mae llythyrau Gweinidogol yn darparu cyngor ac arweiniad i Gadeiryddion Ymddiriedolaethau’r GIG a Byrddau Iechyd Lleol.

Fe wnaeth llythyrau Gweinidogol gymryd lle Cylchlythyrau Iechyd Cymru yn 2008.