Skip to content

'Breaking the Barriers' - Adroddiad blynyddol

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Dyma’r adroddiad cyntaf sy’n rhoi golwg gyffredinol ar ddatblygiadau 2010/2011.

Ym mis Mai 2010, cyhoeddwyd y cynllun gweithredu Chwalu’r Rhwystrau: Ymateb i Heriau. Ynddo, disgrifiwyd sut y byddwn ni a’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn cyflawni’r amcanion a nodir yn ‘Busnes Pawb’.  

‘Busnes Pawb’ yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer helpu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion lles emosiynol ac iechyd meddwl.  

Mae’r cynllun gweithredu yn rhoi ymrwymiad i baratoi adroddiad cynnydd ar y ddarpariaeth bob blwyddyn. Cysylltir yr wybodaeth â’r argymhelliad perthnasol a’r cam penodol fel y’u nodir yn y cynllun gweithredu, pryd bynnag y bo hynny’n bosibl.