Skip to content

Ymddiried mewn gofal

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adroddiad Adolygiad allanol annibynnol o Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Cafodd yr Adolygiad ei arwain gan yr Athro June Andrews, Cyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, Prifysgol Stirling, a Mr Mark Butler, Cyfarwyddwr The People Organisation. Bu'r adolygiad yn canolbwyntio ar ofal cleifion hŷn yn y ddau ysbyty.

Mae'r adroddiad yn gwneud 18 o argymhellion ac yn cynnig cyfleoedd dysgu ehangach ar gyfer GIG Cymru.

Ymatebion GIG Cymru i Ymddiried mewn Gofal

Wedi i’r adroddiad gael ei gyhoeddi, ysgrifennodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at bob Bwrdd ac Ymddiriedolaeth Iechyd y GIG yn amlinellu’i ofynion. Bellach mae pob Bwrdd ac Ymddiriedolaeth wedi cyhoeddi eu hymatebion uniongyrchol ar eu gwefannau, sydd ar gael drwy’r dolenni isod:

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ymddiried mewn gofal (Maint ffeil: 314KB)