Skip to content

Adroddiad Cynnydd ar y Cynllun i Wella Gwasanaeth Rheoli Cyflyrau Cronig

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae'r cynllun yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Iechyd ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Lleol, cytuno arnynt a'u cyflwyno.

Mae'r Matrics Aeddfedrwydd mewn perthynas â Rheoli Cyflyrau Cronig yn ffordd o fesur hynt rhaglen i wella gwasanaeth.

Mae'n caniatáu i sefydliadau adolygu'r sefyllfa a'r gofynion lleol yn ogystal â rhoi darlun cenedlaethol.

Mae'r adroddiad tystiolaeth atodol yn cynnig data a dadansoddi pellach i ddangos y cynnydd a wnaed gan y Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.