Skip to content

Adroddiad Blynyddol Prif Weithredwr GIG Cymru 2009/10

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Gosod y sylfeini ar gyfer Gofal Iechyd o safon Fyd-eang.

Dyma fy adroddiad blynyddol cyntaf sy’n ymdrin â fy mlwyddyn lawn gyntaf fel Prif Weithredwr GIG Cymru.

Mae’n edrych yn ôl ar gyraeddiadau 2009/10, yn edrych ymlaen ar yr heriau y byddwn ni’n eu hwynebu dros y flwyddyn nesaf a thu hwnt, ac yn gosod y blaenoriaethau sydd angen i ni fynd i’r afael â nhw er mwyn creu gwasanaeth iechyd o safon fyd-eang yng Nghymru.

Rydym wedi cyflawni llawer yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.