Skip to content

Deddf Galluedd Meddyliol 2005: Asesiad o effaith ar gydraddoldeb (Saesneg yn unig)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’n disgwyl i adrannau’r Llywodraeth ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon a hyrwyddo cyfle cyfartal.