Skip to content

Gwasanaethau Cymunedol; Fforwm Cynghori ar Therapi Galwedigaethol (OTAF)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Adroddiad cynnydd ar therapi galwedigaethol iechyd a gofal cymdeithasol mewn perthynas â datblygu gwasanaethau integredig.

Mae tair rhan i’r adroddiad, sef:

  • gwerth arferion therapi galwedigaethol;
  • cwmpas arferion therapi galwedigaethol;
  • yr ymrwymiad i ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig.