Skip to content

GIG Cymru: Prosiect Cynllunio'r Gweithlu Bydwragedd - Datblygu Model Cynllunio'r Gweithlu (Adroddiad Terfynol) (Saesneg yn unig)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Ym mis Awst 2005, gofynnodd GIG Cymru i Practices made Perfect Ltd. ddatblygu ei allu i fodelu’r gweithlu a’i gynllun gweithlu ar gyfer gwasanaethau bydwreigiaeth.
Datblygwyd prototeip o fodel ar gyfer gwasanaethau bydwreigiaeth ar sail gweithlu bydwragedd rhanbarth de ddwyrain Cymru, sef ardal y cynllun peilot.