Skip to content

Fframwaith ar gyfer gwasanaeth nyrsio mewn ysgolion i Gymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Pensilau
Mae dogfen ynghylch gwasanaethau nyrs ysgol wedi cael ei datblygu yn dilyn cyfnod ymgynghori.

Ymrwymodd Cymru’n Un (2007) Lywodraeth Cynulliad Cymru i

“ddarparu o leiaf un nyrs deulu ym mhob ysgol uwchradd erbyn diwedd tymor y Cynulliad.”

Yn dilyn ymgynghoriad ar y ddogfen cytunodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i newid yr enw o nyrs deulu i nyrs ysgol.  

Mae’r ddogfen hon wedi’i seilio ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad. Fe’i hanelwyd at y rhai sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaethau i fodloni anghenion iechyd plant a phobl ifanc o oedran ysgol.  Y mae hefyd yn pennu safonau gofynnol ar gyfer y gwasanaeth nyrs ysgol.