Skip to content

Set wybodaeth gofal sylfaenol 2010

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Adroddiad ar wasanaethau gofal sylfaenol ar draws Cymru.

Mae'r canllawiau hyn yn darparu gwybodaeth a data er mwyn i dimau gofal sylfaenol allu nodi anghenion cleifion ar lefel leol a datblygu'r gwasanaethau yn eu cymunedau.

I wella a datblygu gwasanaethau gofal sylfaenol, anfonir adroddiadau at y Byrddau Iechyd Lleol perthnasol.