Skip to content

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys ymateb y Llywodraeth i adroddiad yr Adolygiad ar Addysg ym maes Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru.

Cyflwynwyd yr adroddiad i Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH). Yr Asiantaeth hon a gomisiynodd yr adolygiad ym mis Hydref 2010.

Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru - wefan NLIAH