Skip to content

Ymatebion Ymgynghori

Dolenni perthnasol

Daeth y Ddeddf i rym yng Nghymru a Lloegr ar 1 Hydref 2007.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Ymateb Llywodraeth y Cynulliad i'r ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft sy'n ymwneud â Threfniadau Rheoli rhag Colli Rhyddid Deddf Galluedd Meddyliol 2005.
Maeir adroddiad ar gael i lwytho i lawr yma: