Skip to content

Adolygiad o effaith datblygiadau o ran gofal sylfaenol a gofal cymunedol mewn perthynas â Chynllun Gogledd Cymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Diben yr adroddiad hwn yw cynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ddull o weithio sy'n canolbwyntio ar y system gyfan wrth ail-greu gwasanaethau.