Skip to content

Grwpiau rhanddeiliaid ym maes demensia - cynlluniau ghweithredu

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae nifer o bethau i’w gwella wedi cael eu nodi.

Y pedwar maes yw:

  1. Gwella'r gwasanaethau a ddarperir drwy wella'r cydweithio a geir ar draws meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, sector gwirfoddol ac asiantaethau eraill;
  2. Gwella diagnosis cynnar a sicrhau y ceir ymateb amserol;
  3. Gwella hygyrchedd gwybodaeth a chymorth i bobl a sicrhau bod pobl yn fwy ymwybodol o'r gwasanaethau eiriol sydd ar gael; a
  4. Gwella hyfforddiant ar gyfer y sawl sy'n cynnig gofal.