Skip to content

Amgylchiadau ac anghenion cymorth pobl hŷn sydd ag awtistiaeth

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae'r adroddiad gan Brifysgolion Bangor a Morgannwg o’r enw a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, wedi’i gyhoeddi ym mis Chwefror 2010.

Mewn ymateb i argymhellion yr adroddiad, penderfynodd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol:

  • ystyried ymhellach sut y gall Cam 2 y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn fynd i’r afael ag anghenion pobl hŷn sydd ag anhwylderau yn y sbectrwm awtistig; ac
  • y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru gynnal cynhadledd dau ddiwrnod ar anhwylderau yn y sbectrwm awtistig. Cynhelir y gynhadledd hon yn Aberystwyth ar 10 ac 11 Mehefin 2010. Ar y diwrnod cyntaf, bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar oedolion, ac yna ar yr ail ddiwrnod bydd yn canolbwyntio ar bobl hŷn.