Skip to content

Manylion y Prosiectau sydd wedi derbyn Cymorth

Dolenni perthnasol

Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
Mae cleifion yng Nghaerdydd yn dod adre’n gyflymach ar ôl cael eu rhyddhau o’r ysbyty, diolch i fuddsoddiad o £100,000 gan gynllun Buddsoddi i Arbed Llywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Manylion y Prosiectau, sy'n cynnwys enwau cyswllt ac astudiaethau achos, sydd wedi derbyn cymorth.

Mae’r dogfennau y gellir eu lawrlwytho isod yn cynnwys disgrifiadau byr o’r prosiectau a manylion cyswllt y rheolwyr prosiect sy’n gallu darparu gwybodaeth bellach.

Os yw’r prosiectau yn fwy datblygedig, rydym wedi cyhoeddi astudiaethau achos byr sy’n crynhoi’r profiadau a’r gwersi a ddysgwyd.