Skip to content

Cyhoeddiadau

Gwerth Cymru a Thaflen Ffeithiau'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

05/09/14
Taflen ffeithiau sy’n esbonio’r berthynas rhwng Gwerth Cymru a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a’u rolau priodol.
 

Taflen Fforwm Caffael Creadigol

05/09/14
Taflen sy’n esbonio rôl a gweledigaeth y Fforwm Caffael Creadigol.
 

Canllawiau Budd Cymunedol – Sicrhau’r Gwerth Gorau am Arian Cymru – 2014

04/09/14
Mae’r Canllawiau hyn yn cynnig cyngor ar sut i ymgorffori Budd Cymunedol mewn caffael cyhoeddus gan ddefnyddio gweithdrefnau caffael Agored neu Gyfyngedig.
 

Datganiad polisi caffael Cymru

28/07/14
Mae’r polisi nodi’n glir yr arferion caffael a’r camau penodol y mae angen i bob sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru eu cymryd.
 

Cynnydd Tuag at Wella Caffael Cyhoeddus

23/01/14
Adolygiad o gyflawniadau Polisi Caffael Cymru yn ystod 2013.
 

Ceisiadau ar y Cyd

21/10/13
Canllaw i helpu consortia i dendro am gontractau cyhoeddus yw hwn.
 

Gwella caffael cyhoeddus ar gyfer y diwydiant adeiladu

15/08/13
Adroddiad annibynnol Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr ar wella caffael cyhoeddus ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh) y diwydiant adeiladu.
 

Nodyn Cyngor Caffael ar Gytundebau Fframwaith

11/10/12
Cyhoeddwyd y Nodyn Cyngor Caffael hwn gan Gwerth Cymru er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson ar gyfer cytundebau fframwaith.
 

Adolygiad McClelland o gaffael cyhoeddus yng Nghymru

19/09/12
Yn ystyried effeithiolrwydd cyffredinol systemau caffael y sector cyhoeddus yng Nghymru a sut y gellir gwneud y gorau ohonynt.