Skip to content

Cyhoeddiadau

Datganiad polisi caffael Cymru

28/07/14
Mae’r polisi nodi’n glir yr arferion caffael a’r camau penodol y mae angen i bob sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru eu cymryd.
 

Cynnydd Tuag at Wella Caffael Cyhoeddus

23/01/14
Adolygiad o gyflawniadau Polisi Caffael Cymru yn ystod 2013.
 

Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID)

17/12/13
Mae dull newydd o gaffael cyhoeddus wedi’i ddatblygu gan Gwerth Cymru, ar y cyd â’r sector cyhoeddus yng Nghymru
 

Ceisiadau ar y Cyd

21/10/13
Canllaw i helpu consortia i dendro am gontractau cyhoeddus yw hwn.
 

Gwella caffael cyhoeddus ar gyfer y diwydiant adeiladu

15/08/13
Adroddiad annibynnol Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr ar wella caffael cyhoeddus ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh) y diwydiant adeiladu.
 

Nodyn Cyngor Caffael ar Gytundebau Fframwaith

11/10/12
Cyhoeddwyd y Nodyn Cyngor Caffael hwn gan Gwerth Cymru er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson ar gyfer cytundebau fframwaith.
 

Adolygiad McClelland o gaffael cyhoeddus yng Nghymru

19/09/12
Yn ystyried effeithiolrwydd cyffredinol systemau caffael y sector cyhoeddus yng Nghymru a sut y gellir gwneud y gorau ohonynt.
 

Budd i’r gymuned: Sicrhau’r gwerth gorau am arian Cymru

26/04/10
Mae’r Canllaw hwn yn cynnig cyngor ynghylch am gynnwys budd i’r gymuned yn y gwaith caffael.