Skip to content

Budd i’r gymuned: Sicrhau’r gwerth gorau am arian Cymru

Dolenni perthnasol

Mae adfywio cymunedol yn ganolog i wella bywydau pobl Cymru, yn arbennig y rheini sy’n dod o’r cymunedau mwyaf difreintiedig.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Canllaw hwn yn cynnig cyngor ynghylch am gynnwys budd i’r gymuned yn y gwaith caffael.

Gan ddefnyddio’r astudiaethau achos a’r enghreifftiau fel cyfarwyddyd ymarferol, bydd y canllaw yn dangos i chi sut y gellir hyrwyddo ‘budd i’r gymuned’ yn gyfreithlon o fewn y polisi a’r fframwaith cyfreithiol sy’n rheoli caffael cyhoeddus.