Skip to content

Budd i’r Gymuned: Sicrhau’r Gwerth Gorau am Arian Cymru

Dolenni perthnasol

Mae adfywio cymunedol yn ganolog i wella bywydau pobl Cymru, yn arbennig y rheini sy’n dod o’r cymunedau mwyaf difreintiedig.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Canllaw hwn yn cynnig cyngor ynghylch yr amryw ddulliau y caiff pobl sy’n caffael eu hannog i’w defnyddio er mwyn sicrhau gwerth ychwanegol trwy gynnwys budd i’r gymuned yn eu gwaith caffael.

Gan ddefnyddio’r astudiaethau achos a’r enghreifftiau fel cyfarwyddyd ymarferol, bydd y canllaw yn dangos i chi sut y gellir hyrwyddo ‘budd i’r gymuned’ yn gyfreithlon o fewn y polisi a’r fframwaith cyfreithiol sy’n rheoli caffael cyhoeddus.